తిరుమలాదేవికి శిక్ష పడుతుందా? #Rudhramadevi today at 5:30 PM on #StarMaa

  ਦ੍ਰਿਸ਼ 64,991

Star Maa

9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

#StarMaaSerials
#Beమాsked #MaaPrayatnamManakosam

ਟਿੱਪਣੀਆਂ
Mrunalini Yakkala
Mrunalini Yakkala 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Nice serial which gives both knowledge and entertainment 👌👌👌
Devi Sri
Devi Sri 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Original rudrama devi story ne chala marchesthunnaru audience kosamu lady villain ne Baga ekkuva Ga chuposthunnaru
Mahyudin Udin
Mahyudin Udin 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
B.e.S.T f'u"l'l D.a.T.i.n.G h.o.T G.i.r.L's -L-o-V-e-S-e-X-..❤️⤵️ 18cams.xyz !💖🖤❤️今後は気をライブ配信の再編ありがとうです!この日のライブ配信は、かならりやばかったですね!1万人を超える人が見ていたもん(笑)やっぱり人参最高!まさかのカメラ切り忘れでやら1かしたのもドキドキでした,.💖🖤 在整個人類歷史上,強者,富人和具有狡猾特質的人捕食部落,氏族,城鎮,城市和鄉村中的弱者,無`'守和貧窮成員。然而,人類的生存意願迫使那些被拒絕,被剝奪或摧毀的基本需求的人們找到了一種生活方式,並繼續將其DNA融入不斷發展的人類社會。.說到食物,不要以為那些被拒絕的人只吃垃圾。相反,他們學會了在被忽視的肉類和蔬菜中尋找營養。他們學會了清潔,切塊,調味和慢燉慢燉的野菜和肉類,在食品市場上被忽略的部分家用蔬菜和肉類,並且學會了使用芳香的木煙(如山核桃,山核桃和豆科灌木 來調味食物煮的時候 1617770411
Sweet Priyanka Chopra
Sweet Priyanka Chopra 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Most exciting video
Ram Pradeep Kolasani
Ram Pradeep Kolasani 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
ఆహా!.... ఏమి నటన తిరుమల దేవి bgm 👌👌👌👌👌👌 గౌరి రాజ్ గారు Keep it up శివదేవయ్యలవారూ మీరు కూడా👌👌👌
Rakesh Salluri
Rakesh Salluri 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Shivadevayya thatha nuvvu super😍😍😍
Movie Masala Express Movie Masala Express
Movie Masala Express Movie Masala Express 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
papost.info/slow/v/w3-HmZVmqLCnpXA
MADASU BHAVYA SREE
MADASU BHAVYA SREE 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Spr serial keka
ramakrishna. dikkala
ramakrishna. dikkala 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
papost.info/slow/v/z66NbXqvgWaep6s
sravani venkat
sravani venkat 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Padtuundhi good serial intersting
ramakrishna. dikkala
ramakrishna. dikkala 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
papost.info/slow/v/z66NbXqvgWaep6s
Bindu Varma bhupathiraju
Bindu Varma bhupathiraju 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
papost.info/slow/v/xmSqoZqag5prpKs
M Tejaswi
M Tejaswi 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Watch❤️Jinn Mayajalam❤️ in T.V caz it is having very low trp if people watch then trp will increase. Pls do watch Jinn Mayajalam 🙏 Pls don't watch it in hotstar 🙏 And I thank star maa team for telecasting Jinn Mayajalam season 1 and 2 and also I thank the dubbing artist. Jinn Mayajalam is a beautiful, interesting and magical serial but now it is going to end😞. Miss❤️Roshan❤️ and ❤️Shayan ❤️
Bindu Varma bhupathiraju
Bindu Varma bhupathiraju 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
papost.info/slow/v/xmSqoZqag5prpKs
sharmila MANYALA
sharmila MANYALA 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Good serial
Bindu Varma bhupathiraju
Bindu Varma bhupathiraju 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
papost.info/slow/v/xmSqoZqag5prpKs
American ammayi Telugu abbayi
American ammayi Telugu abbayi 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Awesome .
Bindu Varma bhupathiraju
Bindu Varma bhupathiraju 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
papost.info/slow/v/xmSqoZqag5prpKs
Sedemkar Abhinandan
Sedemkar Abhinandan 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
First comment
Bindu Varma bhupathiraju
Bindu Varma bhupathiraju 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
papost.info/slow/v/xmSqoZqag5prpKs
Susanna kumari
Susanna kumari 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
1st
Bindu Varma bhupathiraju
Bindu Varma bhupathiraju 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
papost.info/slow/v/xmSqoZqag5prpKs
Gudla Srinivas maharaj
Gudla Srinivas maharaj 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
1st view
Bindu Varma bhupathiraju
Bindu Varma bhupathiraju 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
papost.info/slow/v/xmSqoZqag5prpKs
Zariya  Part 2 # Shorts
0:58
Awez Darbar
ਦ੍ਰਿਸ਼ 14 ਮਿਲੀਅਨ
Ertugrul Ghazi Urdu | Episode 70| Season 3
46:39
TRT Ertugrul by PTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 6 ਮਿਲੀਅਨ
Best Of CID | सीआईडी | Bank Robbery | Full Episode
42:42
Sony PAL
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ